Et kurs for par som har vært sammen lenge nok til å oppdage at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg!

Kurset går over 5 møter av ca. 2 timer, tidspunktene avtales med kursleder ved kjøp av kurset. Hvert møte gir kursleder dere en introduksjon til dagens tema, og går igjennom noe teori. Deretter er det fokus på hvordan tema er relevant for akkurat DERE.

Temaene for kurset er:

Møte 1: Hva skaper gode forhold?

Gode forhold skapes av langvarig godt grunnarbeid. Vi ser på hva som ligger i dette grunnarbeidet. Vi arbeider med: Hvordan gjør DERE dette grunnarbeidet? Hva vil dere jobbe mer aktivt med?

Møte 2: Sex, intimitet og følelser

Hva er følelser og hva skal de brukes til, egentlig? Vi utforsker hva slags forhold hver av dere har til følelser og hvilke følelsesfilosofier dere er oppvokst med. Vi diskuterer også sex og grader av intimitet.

Møte 3: Konflikter i parforholdet

Hva er en konflikt? Hvorfor gjentar den seg? Hvilke roller tar hver av dere i konfliktsituasjoner? Vi jobber med hva som er akkurat DERES måte å være i konflikt på, for å øke forståelsen av mønsteret dere går i.

Møte 4: Varige forskjeller i parforholdet

Hva er vanlige varige forskjeller i parforhold og hva er DERES varige forskjeller? Hvordan skal vi håndtere de ulikhetene som ikke kan løses?

Møte 5: Varig kjærlighet – og hvordan man kan vise hverandre kjærlighet

Vi har alle ulike preferanser for hvordan vi ønsker å få kjærlighet. VI snakker også litt om hvordan vi kan finne sammen igjen etter konflikter, om refleksjon og reparasjon.

Praktisk info:

Det er lagt opp til øvelser der dere skal jobbe både individuelt og sammen som par. I arbeidstiden har dere kursrommet for dere selv, mens ved gjennomgang av øvelsene får dere støtte av kursleder. Dersom dere ønsker det er jeg til stede også under øvelsene. Dere får med dere hvert deres individuelle kurshefte, som inneholder både teorien og alle øvelsene. Kurset vil ikke gjøre dere ferdig utlært, men gi dere en god start på veien til et bedre forhold!

Pris for privat samlivskurs: kr 9500,- inkl. 2 kurshefter 

Meld meg på! (eller mail til kurs@romfor2.no)